Praxe žáků v EU - inovace pro odborné vzdělávání, prevence nezaměstnanosti II.

 • Stáž proběhla v období květen až září 2013 v Itálii na ostrově Sardinie, na Jaderské riviéře a v italských Dolomitech.
 • Projekt byl spolufinancován z grantu EU a hostitelskými organizacemi.
 • Projekt vznikl na základě potřeby reagovat na požadavky současného trhu práce.
 • Mobility se ve dvou bězích zúčastnilo 20 žáků z oboru vzdělání: kuchař, číšník, cukrář, stravovací a ubytovací služby, hotelnictví a turismus.

Praxe v EU – prevence dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů středních škol

 • Dlouhodobá stáž proběhla v termínu květen až září 2014 v Itálii na ostrově Sardinie, na Jaderské riviéře a v italských Dolomitech.
 • Projekt byl spolufinancován z grantu EU a hostitelskými organizacemi.
 • Projekt vznikl na základě potřeby zlepšit postavení aboslventů odborných středních škol na trhu práce.
 • Mobility se zúčastnilo 20 absolventů odborných středních škol.

Evropská gastronomie

 • Odborná stáž proběhla italských městech Rimini a Riccione v termínu 6. – 27.03. 2010.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.
 • Projektu se zúčastnilo 15 žáků z několika středních škol z oborů gastronomie, hotelnictví a turismu. Projekt proběhl ve spolupráci s italskou regionální školou IAL Emilia Romagna a ve spolupráci s asociací hotelů a restaurací Rimini.

Praxe žáků v Evropě – inovace pro odborné vzdělávání, prevence nezaměstnanosti

 • Odborná stáž proběhla v Itálii v létě roku 2012 ve dvou bězích po 14 dnech.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.
 • Projekt vznikl na základě úspěšně realizovaného projektu “Evropská gastronomie“, kterého se zúčastnilo 5 škol z různých regionů ČR. Projektu se zúčastnilo 20 žáků z oboru: kuchař, číšník, cukrář, stravovací a ubytovací služby, potravinářská výroba a potravinářské práce, provoz domácností a provoz společného stravování.

Kvalita pohostinnosti bez hranic

 • Mobilita proběhla v termínu 10. – 18. 09. 2011 v Itálii.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.
 • Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělávání učitelů v oblasti služeb. Mobility se zúčastnilo 20 učitelů odborných gastronomických předmětů a odborného výcviku z 9 škol z celé republiky.

Učíme se praxí v EU - mladý cukrář

 • Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělávání pro učební obor cukrář a cukrářské práce.
 • Stáže se uskutečnily ve dvou bězích. 1. běh se uskutečnil období 13.3.2011 – 2.4.2011, 2. běh proběhl 5.2.2012 – 25.2.2012.
 • Celkem se stáže zúčastnilo 12 žáků z 6 českých škol. Bylo vybráno i 6 žáků se specifickými výukovými potřebami.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU

Euroučitel

 • Mobilita byla realizována v Itálii od 14/09 do 22/09/2012.
 • Odborné stáže se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků oborů hotelnictví a turismus a odborní učitelé oboru kuchař, číšník a cukrář z několika českých škol, kteří projevili zájem o celoživotní vzdělávání formou prohloubení a zdokonalení svých dosud nabytých vědomostí a dovedností v cizí zemi.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.