Euroučitel

 • Mobilita byla realizována v Itálii od 14/09 do 22/09/2012.
 • Odborné stáže se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků oborů hotelnictví a turismus a odborní učitelé oboru kuchař, číšník a cukrář z několika českých škol, kteří projevili zájem o celoživotní vzdělávání formou prohloubení a zdokonalení svých dosud nabytých vědomostí a dovedností v cizí zemi.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.

 

Cíle projektu

 • Cílem projektu bylo podpořit a rozvinout pedagogům jejich znalosti a praktické dovednosti na mezinárodním poli v oblasti gastronomie a služeb cestovního ruchu, zdokonalit jejich jazykovou vybavenost v odborné terminologii i v běžných situacích. Neocenitelná je jejich osobní zkušenost s provozem zahraničních zařízení.
 • Nedílnou součástí stáže bylo seznámení se s požadavky na kvalifikaci pro výkon práce v daném oboru v cizí zemi.
 • Projekt by měl motivovat učitelé k dalšímu vzdělávání se.

 

Realizace projektu

 • Projekt proběhl v Dolomitech i u Jaderského moře na špičkově vybavených pracovištích školy, hotelů a restaurací. Program projektu byl zaměřen na přípravu moderních evropských specialit, jejich podávání, kvalitu, dále na organizaci práce a pracovní podmínky ve vybraných hotelech a restauracích.
 • Zahraniční učitelé a odborníci předali své znalosti a zkušenosti pedagogům odborného výcviku, kteří, tyto dovednosti a znalosti předají budoucím kuchařům, číšníkům, servírkám, cukrářům, pracovníkům hotelů a turistických center.
 • Ve volném čase probíhali odborné exkurze a výlety do okolí (např. výroba balzamikového Octa v Modeně + ochutnávka prodkutů, výrobna Tyrolských špeků a jiných masných výrobků + ochutnávka prodkutů, prohlídka vinařského závodu a degustace vína a olivových olejů, výlet do San Marina,...)

 

Předpokládané výstupy projektu

 • Projekt prohloubí odborné znalosti a dovednosti učitelů, stejně jako komunikaci v cizím jazyce. Tyto znalosti a osobní zkušenost, mohou pedagogové využít při předávání svých vědomostí žákům, motivovat je ke studiu a dalšímu vzdělávání.
 • Účastníci projektu získají základy ekonomického a profesního minima, které mohou v budoucnu uplatnit při i v podnikání.
 • Účastníci obdrží certifikát o absolvování mobility a Europass – mobilty, které dokládají aktivní přístup k celoživotnímu vzdělávání se.
 • Účastníci vypracují brožuru o průběhu mobility včetně italských receptů, slovník a základní fráze pro běžné užívání, fotodokumentace. Tyto materiály budou využity jako studijní materiál na českých školách.