Kvalita pohostinnosti bez hranic

 • Mobilita proběhla v termínu 10. – 18. 09. 2011 v Itálii.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.
 • Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělávání učitelů v oblasti služeb. Mobility se zúčastnilo 20 učitelů odborných gastronomických předmětů a odborného výcviku z 9 škol z celé republiky.

 

Cíle projektu

 • Cílem mobility bylo poznat nové trendy v cestovním ruchu, seznámit se s požadavky nejen handicapovaných klientů na služby ubytovací, stravovací, wellness a aktivní využití volného času. Cílem pro vysílající organizace – školy bylo navázat nové kontakty, získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, které pak učitelé mohou využít při výuce žáků školy.

 

Realizace projektu

 • Účastníci navštívili během mobility několik hotelů v Alpách i u moře. Diskutovali s řediteli a zaměstnanci hotelů o strategiích managementu a marketingu. Současně se seznámili s pracovními podmínkami v zahraničí a měli možnost srovnat je s pracovními podmínkami v České republice. Prohlédli si pokoje s vybavením pro vozíčkáře, seznámili se s poskytováním wellness služeb, s nabídkou volnočasových aktivit a výletů do okolí pro klienty.
 • Přímo v provozu se účastníci aktivně zapojili do chodu hotelů a vyzkoušeli si nové kompetence, technologie, marketing. Seznámili se specifiky služeb určených lidem na vozíku. Prohlubování těchto kompetencí probíhalo v cizím prostředí, kde měli možnost poznat nové trendy, technologie používané v provozu a řízení hotelů a restaurací. Prací v mezinárodním kolektivu, byli nuceni komunikovat v cizím jazyce, čímž se prohloubila jejich znalost nejen v běžné komunikaci, ale hlavně si osvojili cizojazyčnou odbornou terminologii.
 • Během mobility navštívili učitelé vzdělávací institut IAL. Zde je ředitelka školy a vedoucí učitel odborných předmětů seznámili se studijními plány školy, ukázali jim odborná pracoviště, učebny, diskutovali o potřebách dalšího odborného vzdělávání a nutnosti praxe v kvalitních hotelech a restauracích. Tato návštěva je velkým přínosem pro navázání spolupráce mezi českou a italskou vzdělávací institucí.
 • Učitelé se zúčastnili odborných exkurzí: výroba olivového oleje, vinného octa, výroba vín, výroba sýrů a uzenin. Z těchto odborných exkurzí zpracovali zajímavé výukové prezentace, které jsou dispozici jako studijní materiál pro kolegy - odborné učitele i žáky školy.

 

Výstupy projektu

 • Odborná mobilita v Itálii měla velký přínos, jak pro samotné účastníky stáže, tak pro budoucí spolupráci mezi českými školami, hotely a italskou školou. Školám byla nabídnuta možnost vyslat studenty na odbornou praxi do hotelů v Itálii.
 • Účastníci mobility měli příležitost rozšířit si odborné, jazykové a profesní znalosti a dovednosti v zahraničí a předat je pak svým žákům a kolegům. Mobilita mnohé účastníky utvrdila o nutnosti studia světových jazyk a zvýšila zájem učitelů o další sebevzdělávání.
 • Byly vypracovány materiály o průběhu celého pobytu včetně italských receptů, surovin, provozu hotelu, specifik služeb pro handicapované a wellness služeb.
 • Účastníci mobility obdrželi Europass-mobilita a certifikát o absolvování kurzu vaření italských specialit.