Praxe žáků v EU - inovace pro odborné vzdělávání, prevence nezaměstnanosti II.

 • Stáž proběhla v období květen až září 2013 v Itálii na ostrově Sardinie, na Jaderské riviéře a v italských Dolomitech.
 • Projekt byl spolufinancován z grantu EU a hostitelskými organizacemi.
 • Projekt vznikl na základě potřeby reagovat na požadavky současného trhu práce.
 • Mobility se ve dvou bězích zúčastnilo 20 žáků z oboru vzdělání: kuchař, číšník, cukrář, stravovací a ubytovací služby, hotelnictví a turismus.

Cíle projektu

 • Hlavním cílem našeho projektu bylo reagovat na požadavky současného trhu práce, kde se stále vytvářejí nová pracovní místa.

 • Seznámit se s novými technologiemi, surovinami pracovními postupy. Během praxe ve škole i v hotelech byly cíle našeho projektu naplněny. Školy mohou použít nové receptury a poznatky do výuky.

 • Prevence nezaměstnanosti - mladí lidé získají v zahraničí zkušenosti, naučí se novým dovednostem a ty pak použijí ve své budoucí práci nebo vlastním podnikání. Od projektu očekáváme lepší uplatnění žáků na evropském trhu práce.

 • Zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, studium cizích jazyků.

 • Umožnit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami osobní i profesní rozvoj, nárůst sebevědomí, zvýšení zájmu o obor, zájmu o kulturní a všeobecný přehled a zájmu učit se cizí jazyk.

 • Vytvoření podmínek pro absolvování vzdělávací dráhy mladého člověka s lehkým mentálním postižením a postiženého sociální exkluzí, aby nalezl uplatnění ve svém oboru.

 • Navázat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky, které musí reagovat na aktuální situaci a poptávku trhu práce.

 

Realizace projektu

 • Žáci byli nejprve vybíráni jednotlivými školami, poté došlo k výběrovým řízením, kterých se zúčastnili italští hoteliéři.

 • Pro výběr žáků sloužila tato kritéria: zájem o další vzdělávání se, studijní a pracovní výsledky, účast na soutěžích, praktické dovednosti a odborné znalosti. Výběr proběhl na základě dobrých školních a pracovních výsledků, doporučení odborných učitelů a způsobilosti komunikovat v anglickém nebo německém jazyce. Hlavním kritériem výběru byl smysl pro odpovědnost a dobrá pracovní morálka, chuť učit se novým věcem.

 • Šance zúčastnit se mobility byla dána především žákům ze sociálně slabých rodin, žákům se speciálním vzdělávacími potřebami, minoritních etnik. Ti vyjeli většinou v I. běhu na stáž 14 denní. Další část žáků vyjedla na dlouhodobou stáž. Byli vybráni ti nejlepší a jejich kvality prověřila více nežli 13 týdenní stáž ve 2. běhu. Zájemci prošli jazykovou, kulturní a odbornou přípravou na dlouhodobou stáž v Itálii.

 • Stážistm bylo zajištěno pojištění, letecká nebo autobusová doprava do hostitelských organizací a zpět do ČR. Dále ubytování a stravování.

 

 • I. běh projektu byl realizován ve vzdělavacím institutu IAL Emilia Romagna. IAL  umožnil žákům zejména se speciálními vzdělávacími potřebami nahlédnout a zapojit se do praxe v italské škole a v provozech hotelů, restaurací a cukráren. Díky těmto zkušenostem a novým poznatkům, se jim otevírá větší možnost obstát na trhu práce.

  • Účastníci stáže absolvovali 2 týdenní stáž v italské škole v IAL Emilia Romagna a v hotelu Raffaello. Ve skupině se seznámili se základními recepty, technologickými postupy a v hotelu byli rozděleni do menších skupin, kde pracovali dle svých oborů pod vedením mistrů. Byli využívány moderní technologie středomořské suroviny, čerstvé ryby a byliny.

  • Na pracovištích žáci uplatnili a zdokonalili své odborné znalosti a dovednosti. Naučili se: vyrábět různé druhy těstovin, suga, ragu, pizzu, chléb, přípravu jídel z králičího, kuřecího, vepřového masa, omáčky k masům, upravovat ryby a mořské plody, dezerty - Ciambella, Etrusci, Tiramisu, Meringa, Croscata. Proběhl kurz kávy, cappuccina a horké čokolády. Žáci si vyzkoušeli práci na různých pracovištích hotelu (obsluha, kuchyň, bar, recepce).

  • Ve volném čase byly uskutečněny odborné exkurze do San Marina, Cesenatica, vinařství v Riccione a muzea soli v Cervii. Dále bylo volno využito ke sportu, procházkám, odpočinku u moře.

  • Všichni stážisté vykonávali stanovené úkoly při přípravě a servisu menu pod dozorem italských odborníků.

  • Tutoring, monitoring a psychologickou podporu provádělapo celou dobu I. běhu doprovodná osoba.

 

 • II. běh projektu byl realizován formou zahraniční praxe v renomovaných hotelech a restauracích, kde byli účastníci zapojeni do běžného provozu po dobu více než 13 týdnů.

  • Stáže se zúčastnilo 10 žáků, kteří pracovali v hotelu Villas resort na pozici pomocný kuchař 5 žáků, na pozici čísník, servírka, barman, barmanka také 5 žáků.

  • Pracovní doba byla 8 hodin denně ve dvou - třech směnách. Ranní směna od 8:00 - 12:00 hod, obědy 13:00 - 15:00 hod a večerní směna od 20:00 - 22:00 hod. Pracovaly individuelně v italském kolektivu pod vedením team leadra. V kuchyni se jednalo o pomocné práce, přípravu domácích těstovin, zeleninových salátů, příprava ryb a mořských plodů. Práce baristky spočívala v přípravě a servisu snídaňových nápojů, espressa, koktejlů. Servírky obsluhovaly v hotelové restauraci. Připravovaly snídaňový a zeleninový bufet, servírovaly nápoje.

  • Ve volném čase odpočívaly na pláži, jezdily na výlety, navázaly přátelství s kolegy.

  • Hotel nabídl spolupráci i pro příští projekty a letní praxi studentům. Jelikož se jednalo o stáž dlouhodobou bylo nutné zajišťovat průběžně monitoring a psychologickou podporu. Monitoring byl prováděn doprovodnou osobou a dále 1x týdně telefonicky a dále osobní návštěvou resortů dle potřeby. S jednotlivými účastníky jsme byli ve spojení telefonicky nebo po skypu. Na základě měsíčních monitorovacích telefonických zpráv se řešily provozní problémy.

 

Výstupy projektu

 • Účastníci obdrželi certifikát v ČJ a AJ, dále  Europass mobilita - pracovní životopis v ČJ a AJ, Díky projektu si účastníci zlepšili své postavení na trhu práce a získali praxi v tržním prostředí.

 • Došlo k osobnímu, profesnímu i sociálnímu rozvoji jednotlivých účastníků.

 • Stáž umožnila kvalitní praxi studentům z mnoha českých škol, především školám z okrajových regionů, mobilita byl připravena i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ze sociálně slabého prostředí.

 • Během  praxe v hotelové škole a hotelech se zefektivnila a zkvalitnila práce, žáci se naučili nové technologické postupy, seznámili se se zajímavými recepturami.  Pod vedením spolehlivých a kompetentních mistrů kuchařů a číšníků došlo k rozvoji odborných dovedností.

 • V mezinárodním kolektivu se naučili pracovat v týmu pod vedením team leadra, osvojili si další jazykové dovednosti, získali základy italštiny a odborné terminologie.

 • Školám, které neměly dosud s projekty zkušenosti stáž pomohla získat partnery pro budoucí projekty, povědomost o realizaci projektu. Byla navázána spolupráce s malými, středními ale i velmi renomovanými hotely v Itálii, které umožní  praxi i dalším studentům.

 • Byl získán přehled o požadavcích na vědomosti a dovednosti absolventů, tak aby se uplatnili na trhu práce. Italská škola IAL Emilia Romagna poskytla českým školám učební plány, náměty na zajímavé pomůcky, nové receptury, které mohou být použity pro praxi v českých školách. Hotel Vilass resort poskytl zajímavá menu, receptury pro přípravu pokrmů, nápojů. Podněty k cizojazyčnému vzdělávání.

 • Přijímající organizace získali přehled o vědomostech a dovednostech žáků gastronomických oborů. Došlo k dialogu mezi učiteli a vedoucími pracovníky jednotlivých hotelových pracovišť. Školy využijí příkladů dobré praxe, nové receptury.