Praxe žáků v Evropě – inovace pro odborné vzdělávání, prevence nezaměstnanosti

 • Odborná stáž proběhla v Itálii v létě roku 2012 ve dvou bězích po 14 dnech.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU.
 • Projekt vznikl na základě úspěšně realizovaného projektu “Evropská gastronomie“, kterého se zúčastnilo 5 škol z různých regionů ČR. Projektu se zúčastnilo 20 žáků z oboru: kuchař, číšník, cukrář, stravovací a ubytovací služby, potravinářská výroba a potravinářské práce, provoz domácností a provoz společného stravování.

 

Cíle projektu

 • Cílem projektu bylo zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, studium cizích jazyků, lepší uplatnění žáků na evropském trhu práce a motivace žáků ke studiu.
 • Dalším cílem projektu bylo vyslat na odbornou zahraniční stáž také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a umožnit jim tak další osobní i profesní rozvoj, nárůst sebevědomí, zvýšení zájmu o obor, o kulturní a všeobecný přehled, komunikační dovednosti a zájem učit se cizí jazyk.

 

Realizace projektu

 • První běh projektu proběhl v odborné škole IAL Cesenaticu, kde žáci pod vedením italských mistrů vykonávali praktická činnost v moderně vybavených laboratořích, kuchyních, cukrárnách, studiích. Institut IAL umožnil žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zapojit se do praxe v italské škole a v provozech hotelů, které s touto školou spolupracují.
 • Druhý běh projektu proběhl v hotelu Eurotel, kde žáci pracovali za běžného denního režimu společně s italskými pracovníky.
 • Žáci se naučili používat nové technologie, suroviny, informační systémy, marketing a management pod vedením odborníků – italských lektorů.

 

Výstupy projektu

 • Díky odborné praxi si žáci v praxi vyzkoušeli znalosti a dovednosti získané během studia a jejich uplatnitelnost v cizině, seznámili se s novými postupy, technologiemi a surovinami. Dále získali větší sebevědomí, praktické dovednosti a to jim umožní lepší vstup do aktivního profesního života. Je to velká motivace k dalšímu vzdělávání se. Přidanou hodnotou je také rozšíření komunikativních a jazykových dovedností, osobní růst.
 • Byly vypracovány materiály o průběhu odborné stáže včetně italských receptů, surovin, pracovních postupů a materiálů o provozu hotelu. Tyto materiály poslouží k výuce v českých školách.
 • Účastníci mobility obdrželi Europass-mobilita a certifikát o absolvování projektu, které jim pomohou k lepšímu uplatnění na trhu práce.