Učíme se praxí v EU - mladý cukrář

 • Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělávání pro učební obor cukrář a cukrářské práce.
 • Stáže se uskutečnily ve dvou bězích. 1. běh se uskutečnil období 13.3.2011 – 2.4.2011, 2. běh proběhl 5.2.2012 – 25.2.2012.
 • Celkem se stáže zúčastnilo 12 žáků z 6 českých škol. Bylo vybráno i 6 žáků se specifickými výukovými potřebami.
 • Projekt byl plně financován z grantu EU

 

Cíle projektu

 • Cílem projektu bylo zapojit několik českých škol a jejich žáků do mezinárodního projektu, umožnit jim praxi na moderně vybavených pracovištích, kde mohli získat odborné, kulturní a společenské zkušenosti, jazykové a komunikativní dovednosti.
 • Úkolem projektu bylo zatraktivnit zájem žáků o zvolený obor - cukrář, pochopit důležitost a nutnost odborného studia i studia cizích jazyků a nutnost celoživotního vzdělávání, získat všeobecný rozhled.

 

Realizace projektu

 • V italské škole, v hotelech a cukrárně se žáci seznámili s novými stroji, technologiemi a surovinami, zjistili, jak je důležité stále získávat nové znalosti a dovednosti. Během stáže pochopili, že vzdělaný cukrář je ve společnosti velmi ceněn a nalezne bez problémů uplatnění na trhu práce.
 • Každý z žáků získal soubor základních receptur s technologickým popisem výroby, surovinovou skladbou včetně popisu výrobních vad a jejich možné nápravy. Všichni pochopili důležitost kvality surovin, dobré organizace práce, hygieny na pracovišti, komunikaci mezi zaměstnanci.
 • Díky zkušenostem a novým poznatkům, které žáci získali a v praxi si vyzkoušeli, vypracovali během stáže prezentaci a receptář na výrobu italských dezertů.
 • Díky speciálním programům, vhodnému přístupu během praxe a alternativním pomůckám byla zajištěna vstřícnost potřebám žáků se specifickými výukovými potřebami.
 • Ve volném čase probíhali exkurze a výlety do okolí.

 

Výstupy projektu

 • Přínos mobility spočívá v nově nabytích teoretických znalostech a praktických dovednostech, které žákům pomohou k lepšímu uplatnění n trhu práce.
 • Účastníci se zdokonalili v odborné komunikaci v cizím jazyce a naučili se základy italského jazyka.
 • Účastníci obdrželi Europass-mobilita a certifikát o účasti na projektu, které jim zlepší pozici na trhu práce.
 • Účastníci vypracovali materiály o průběhu stáže včetně nových postupů, slovníku a základních frází pro běžné užívání. Tyto materiály se využili jako studijní materiál na českých školách.