Projekt Evropská praxe pro růst odborných dovedností

Projekt reaguje na problematiku trhu práce a snaží se slaďovat schopnosti a znalosti žáků a čerstvých absolventů s požadavky zaměstnavatelů, čímž napomáhá k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti.

Projekt „Evropská praxe pro růst odborných dovedností“ vznikl díky mnohaleté spolupráci Italy Gastro Promotion s.r.o., středních odborných škol s hostitelskými organizacemi v Itálii. Hostitelské organizace jsou renomované hotelové resorty, rodinné hotely a restaurace. Koordinátorem projektu je vzdělávací agentura IGP s.r.o. Projekt je zaměřen na získání praxe v oborech: hotelnictví, turismus, gastronomie a hotelové služby. Účastníky projektu jsou žáci a čerství absolventi SOU, SOŠ a studenti VOŠ a VŠ, kteří mohou v Itálii pracovat na pozicích: Číšník - Servírka, Barman - Barmanka, Recepční, Plavčík a Housekeeping.

Cílem projektu je rozvinout odborné a jazykové dovednosti žáků a čerstvých absolventů formou odborné stáže v zahraničí. Možnost práce v zahraničí vede ke zvýšení zájmu o obor a o studium cizích jazyků. Účastníci si osvojí nové vědomosti, dovednosti a získají jedinečné zkušenosti, rozšíří si kulturní a odborný přehled a především se lépe uplatní na trhu práce.

Škola může využít tento projekt pro navázání dlouhodobější mezinárodní spolupráce. Získané informace může poskytnout i dalším žákům, učitelům a nově nabyté poznatky zapojit do školního vzdělávacího programu.

Stážistům je zajištěno:

 • Stipendium 400 - 600 Euro měsíčně netto (hrazeno z projektu).
 • Bezplatně ubytování v místě stáže (hrazeno z projektu).
 • Bezplatně pracovní úrazové pojištění INAIL (hrazeno z projektu).
 • Bezplatně strava a pitný režim v místě stáže (hrazeno z projektu).
 • Bezplatně odborné zaškolení na místě stáže (hrazeno z projektu).
 • Příspěvek na dopravu na stáž a zpět do ČR. (hrazeno z projektu).
 • Dopravu do hostitelské organizace (hradí účastník: 3 000 Jaderská riviéra a Dolomity, 6000 Sardinie).
 • Turistické pojištění (hradí účastník).
 • Administrativa a asistence nutná k uskutečnění stáže v Itálii (hradí účastník).
 • Certifikát v italském jazyce.

I. Příprava projektu:

 • Škola informuje žáky a čerstvé absolventy o možnosti odborné stáže v Itálii.

 • Zájemci samostatně vyplní formulář nezávazné registrace a obdrží informace materiály k jazykové přípravě.

 • Zájemci se zúčastní pohovoru po skypu.

 • Po pohovoru následuje casting, kde zájemci předvedou své odborné dovednosti a budou vyzkoušeni ze základů italských slovíček. Zájemcům, kteří úspěšně prošli pohovorem bude nabídnuto konkrétní místo a termín stáže.

 • Následuje podpis smluv a zajištění dopravy na stáž.

Výběr vhodných účastníků provede IGP ve spolupráci s italskou stranou a školou. IGP zajistí jazykovou, odbornou a kulturní přípravu účastníků před odjezdem do Itálie. Dále zajistí dopravu na místo stáže.

 

II. Realizace projektu (květen až září):

 • Odborná stáž účastníků pod vedením italských profesionálů. Minimální délka stáže činí 2 měsíce (celý červenec a srpen) v Dolomitech nebo na Jaderské riviéře a 3 měsíce (začátek června až začátek září) na ostrově Sardinie.

Během stáže si účastníci v praxi vyzkouší teoretické znalosti a dovednosti získané během studia a ověří jejich uplatnitelnost v cizině. Pod vedením italských profesionálů budou účastníci pracovat v kuchyních, restauracích, barech, hotelových recepcích za běžného denního režimu společně s italskými pracovníky. Účastníci si vyzkouší celou škálu činností a tím získají nejen praxi ale i ucelený obraz o organizaci práce a fungování firmy v běžném provozu. Přidanou hodnotou projektu je zlepšení komunikativních a jazykových dovedností, rozšíření kulturního přehledu a osobní růst.

 

III. Ukončení projektu (září):

 • Návrat účastníků do ČR.

 • Zhodnocení projektu a šíření jeho výsledků.

Stáž končí návratem účastníků do ČR, který zajistí IGP nebo si jej může účastník zajistit sám. Účastník obdrží certifikát. Ze získaných materiálů a pořízených fotografií zpracuje účastník recenzi a prezentaci, která bude použita k šíření výsledků projektu. Zhodnocení projektu proběhne v listopadu 2015 na konferenci v Praze za účasti italské strany a zástupců zapojených škola a účastníků projektu.

Pokud jste škola a máte zájem zapojit se do projektu, kontaktujte nás prosím emailem nebo telefonicky. V listopadu 2014 proběhne konference, kde se seznámíte s výsledky projektu v letní sezóně 2014 a získáte informace o možnostech spolupráce v letní sezóně 2015.

Pokud jste žákem nebo čerstvým absolventem SOU nebo SOŠ, studentem VOŠ nebo VŠ využijte prosím nezávazné registrace na našich stránkách. IGP za Vás kontaktuje.

 

Nabízíme tyto pracovní pozice: